Yükleme Rampası

Yükleme Rampası, Yükleme alanlarında araç ve yapı arasındaki kot farkını ortadan kaldırmak için kullanılan bir üründür. Kullanıcılara, sahanın durumuna, yükün değişkenliğine ve ihtiyaca göre değişik yükleme rampaları sunulmaktadır. Kullanım kolaylığı, iş verimini artırır. Platformunda ve flabında kullanılan damla desenli sac forklift manevrasını kolaylaştırır ve patinajı engeller. İhtiyaca göre taşıma kapasitesi belirlenir. Taşıma kapasitesi 7 ton, 9 ton, 15 ton olarak üretilebilmektedir.

Yapı şantiye durumunda ya da proje aşamasında iken rampa ihtiyacı belirlenir ise menteşeli ve teleskopik tip rampa tercih edilir. Nedeni bu tip rampalar için gerekli olan çukur detayıdır. Çukur detayının şantiye bitiminden sonra oluşturulması zor ve meşakkatli bir iştir. Menteşeli rampanın flabının uzunluğunun yetmemesi durumunda teleskopik rampa tercih edilir. Menteşeli rampa flap uzunluğu 400 mm iken teleskopik rampa flap uzunluğu ihtiyaca göre 600 mm ve 1000 mm olarak üretilebilmektedir. Yapılara uygunluğu nedeni ile yer kaplamazlar.

Şantiye bitiminden sonra karar verilen rampa ihtiyaçları için dik rampa tercih edilebilir. Dik rampaların bulundurulduğu durumlarda, her durumda rampa üzerinden yükleme yapılır. Menteşeli ve teleskopik tip rampalar ile dik rampanın farkı; dik rampanın kasası yoktur. Extra inşaat işi gerektirmez. Flap ihtiyacı yoktur. Flap ve platform yekparedir.

Düzayak olarak inşa edilen yapılarda menteşeli, teleskopik, dik rampa uygulaması yapılamadığı için seyyar ( mobil ) rampa tercih edilir. Seyyar rampa işletmenin herhangi bir yerinde kullanılabildiği için taşınması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Rampanın her iki tarafında da flap bulunur ve zeminde bulunan bozuklukları absorbe eder.

Başa dön